DISCLAIMER

De op de website www.dxxi.nl getoonde informatie wordt door DX.XI met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De website beheerder van www.dxxi.nl zet zich maximaal in om deze site permanent beschikbaar te houden en om fouten in de inhoud van de website te vermijden. DX.XI kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen.
DX.XI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DX.XI. Ook kan DX.XI niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd op deze site, noch voor de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen van deze sites. De informatie op deze site wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.
DX.XI kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid, hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan DX.XI niet garanderen dat informatie die op deze site is geplaatst, volledig en juist is.
Deze webshop, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van DX.XI.
Zonder schriftelijke toestemming van DX.XI is het niet toegestaan materiaal van deze webshop te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht.

Vragen en opmerkingen aangaande de site kunt u per e-mail stellen naar info@DXXI.nl